Skateboardens olika åkstilar

Skateboardens olika åkstilar kan generellt bli indelad i två större grupper; skejting där åkaren utför trick med sin bräda och skejting där brädan används som transportmedel. I skejtarkretsar kan ordet stil även förknippas med skejtarkulturen, det vill säga hur en skejtare klär sig eller agerar.

Sex stycken större åkstilar känns igenom inom skejting:

  • Freestyle
  • Vert
  • Street
  • Park
  • Cruising
  • Downhill

De kan alla ses i videos på populära skateboardsajter såsom The Ride Channel.

Freestyle skateboarding

Det här är en av de äldre stilarna och sägs ha uppkommit redan under 1960-talet. Fokus ligger på flöde och teknik där tävlingar ofta involverar musik och koreografi. Stilen har utvecklats avsevärt i takt med att tricken har blivit allt mer avancerade.

Vert skateboarding

Ursprunget till vertskejting kommer från 1970-talet då det blev populärt att skejta i tomma simbassänger i folks trädgårdar. Denna så kallade ”pool riding” ledde till en åkstil där åkaren förflyttar sig vertikalt vilket idag görs mestadels på ramper och inkluderar trick.

Street skateboarding

I streetskejting använder åkaren det som finns tillhands inom den urbana miljön. Det kan vara trappor, ledstänger, blomlådor, diken, parkbänkar och så vidare. Åkaren utför olika tricks på, över och runt dessa föremål.

Park skateboarding

Parkskejting handlar om att skejta i ändamålsbyggda skejtparker. Här blandas element från bland annat vertskejting och streetskejting då parkerna ofta innehåller så kallade halfpipes eller quarterpipes liksom trappor och räcken.

Cruising

Inom cruising förekommer sällan några trick, istället handlar det om att färdas så långt och snabbt som möjligt utan att stanna. Åkaren färdas gärna genom stadsmiljöer, på rampar och genom skateparker.

Downhill skateboarding

Redan i början av 1970-talet var downhillskejting populär, alltså skejting där man färdas utför backar. Ofta används längre brädor som till en början ska ha påmint om skidor.